Anläggning 23
|
RA
Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av polyuretan och med mantelrör av stål i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.21322Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av polyuretan och med mantelrör av stål i ledningsgrav

RA

Fjärrvärmerör

Ange ytbehandling och eventuellt korrosionsskydd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan