Anläggning 23
|
RA
Ledning av isolerade ståltuber, med mantelrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.2123Ledning av isolerade ståltuber, med mantelrör, i ledningsgrav

RA

Avser en typ av frostskyddsisolerad ledning.

Ange under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan