Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av segjärnsrör, avloppsrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.122Ledning av segjärnsrör, avloppsrör, i ledningsgrav

AMA

Rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan