Anläggning 23
|
AMA RA
Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid uppstigningsöppningar i bro
Generation 
Anläggning 23

NBJ.211Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid uppstigningsöppningar i bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • allmän trafik:

    all trafik som kan påverka tredje man, i praktiken all trafik som inte är byggplatsens trafik inom arbetsområdet

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • ståndare:

    (vid bergsprängning) vertikalt eller i det närmaste vertikalt borrhål

Till toppen av sidan