Anläggning 23
|
AMA
SKYDDSBELÄGGNING I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

LDBSKYDDSBELÄGGNING I ANLÄGGNING

AMA

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan