Anläggning 23
|
RA
Reparation av förzinkade ytor
Generation 
Anläggning 23

LDB.31Reparation av förzinkade ytor

RA

Ange

  • kulör på täckfärg enligt NCS
  • krav på omhändertagande ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • deponering:

    bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi) (SFS 2011:927)

Till toppen av sidan