Anläggning 23
|
AMA RA
Rostskyddsmålning av spalter i bro
Generation 
Anläggning 23

LCB.617Rostskyddsmålning av spalter i bro

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Förbehandling

Spalten ska högtryckstvättas, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att högvätande linoljeprodukter eller alkydprodukter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • CSDS:

    engelsk förkortning för coating system data sheet, som avser sammanfattande systembeskrivning för rostskyddssystem CSDS tillhandahålls av färgtillverkare enligt SIS-TS 44:2017.

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan