Anläggning 23
|
AMA RA MER
Beslagning av rostfri stålplåt på bärverk utan luftspalt
Generation 
Anläggning 23

JCC.531Beslagning av rostfri stålplåt på bärverk utan luftspalt

AMA

Beslagning ska utföras på ett underlag av byggpapp.

Plåt ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Detta alternativ bör användas om lutningen överstiger 20 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan