Anläggning 23
|
AMA RA
Diverse förseglingar i bro
Generation 
Anläggning 23

JBJ.81Diverse förseglingar i bro

AMA

Reparation av rörbro av stål

Försegling ska utföras vid ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Reparation av rörbro av stål

Ange krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan