Anläggning 23
|
AMA RA
Kantförsegling av tätskiktsmatta på trä
Generation 
Anläggning 23

JBJ.1133Kantförsegling av tätskiktsmatta på trä

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Asfaltspackel ska uppfylla material- ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser utförande på träbro då avvattning av brobanans yta ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • hörn:

    se figur; jämför med vinkel

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan