Anläggning 23
|
AMA RA
Kantförsegling av tätskiktsmatta på betong
Generation 
Anläggning 23

JBJ.1131Kantförsegling av tätskiktsmatta på betong

AMA

Betongyta som ska kantförseglas ska ytbehandlas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Anslutning till vertikala betongytor kan till exempel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gjutfog:

    betongyta som efter betongens hårdnande ska motgjutas vid en efterkommande gjutning

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan