Anläggning 23
|
AMA RA
Kantförseglingar av tätskiktsmatta i bro
Generation 
Anläggning 23

JBJ.113Kantförseglingar av tätskiktsmatta i bro

RA

Avser försegling av tätskiktets kanter med tätskiktsmatta, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan