Anläggning 23
|
AMA RA
Kantförseglingar av epoxi i bro
Generation 
Anläggning 23

JBJ.112Kantförseglingar av epoxi i bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Epoxi ska vara verifierad till nivå ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser försegling av tätskiktets kanter med epoxi, till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kantbalk:

    (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan