Anläggning 23
|
AMA RA
Avjämning med polymermodifierad asfaltmastix i bro
Generation 
Anläggning 23

JBH.121Avjämning med polymermodifierad asfaltmastix i bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenlösning till ytbehandling ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att avjämning av betongöverytor med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • asfaltmastix:

    blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan