Anläggning 23
|
AMA RA
Avjämning med asfaltspackel i bro
Generation 
Anläggning 23

JBH.111Avjämning med asfaltspackel i bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spackel ska i huvudsak bestå av bitumen... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Beakta att avjämning av betongöverytor ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan