Anläggning 23
|
AMA
Vattentäta skikt av akrylat på brobaneplatta av betong
Generation 
Anläggning 23

JBG.111Vattentäta skikt av akrylat på brobaneplatta av betong

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Järnvägsbro

Flytapplicerade tätskikt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • RÖK:

  räls överkant

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan