Anläggning 23
|
AMA RA
Vattentäta skikt av asfaltmastix på brobaneplatta av betong
Generation 
Anläggning 23

JBE.211Vattentäta skikt av asfaltmastix på brobaneplatta av betong

AMA

Reparation eller byte av tätskikt

Vid långvågiga ojämnheter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Reparation eller byte av tätskikt

Ange om inborrat ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grundavlopp:

  (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan