Anläggning 23
|
AMA RA
Vattentäta skikt av asfaltmastix i bro
Generation 
Anläggning 23

JBE.21Vattentäta skikt av asfaltmastix i bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenlösning

Bitumenlösning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

 • filler:

  krossat bergmaterial med kornfraktioner mellan 0 och 0,063/0,074 mm

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan