Anläggning 23
|
AMA RA
Vattentäta skikt av asfaltmastix
Generation 
Anläggning 23

JBE.2Vattentäta skikt av asfaltmastix

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Ytbehandling med bitumenlösning

Före utläggning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Utläggning av asfaltmastix

Beakta att ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gasutlopp:

    (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder ett eventuellt ångövertryck i överliggande glasfiberväv

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan