Anläggning 23
|
AMA RA
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä
Generation 
Anläggning 23

JBE.113Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Asfaltspackel ska uppfylla material- ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Redovisa utförande av tätskiktsmatta vid till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • övergångskonstruktion:

    (vid brobyggnad) konstruktion avsedd att ta upp förekommande längd- och vinkelrörelser samt överbrygga öppningar mellan olika konstruktionsdelar

Till toppen av sidan