Anläggning 23
|
AMA RA
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong
Generation 
Anläggning 23

JBE.111Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Betongytor ska bearbetas så att partiklar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange om bearbetning av betongytor ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan