Anläggning 23
|
AMA RA
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta
Generation 
Anläggning 23

JBE.1Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Ytbehandling och behandling med bitumenlösning

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Benämningen tätskiktsmatta används ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bindlager:

  lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

 • grundavlopp:

  (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan