Anläggning 23
|
AMA RA
Konstruktioner av aluminium eller aluminiumlegering i bro
Generation 
Anläggning 23

HBB.211Konstruktioner av aluminium eller aluminiumlegering i bro

AMA

Vid utförande av aluminiumkonstruktioner ska material ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om fästdon eller material till andra konstruktioner ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • huvudkonstruktion:

    (för stålbro) med huvudkonstruktion avses konstruktionsdelar som belastas direkt med trafiklast, till exempel bärande balkar med tillhörande tvärförband, brobaneplattor, pelare, hängkablar med tillhörande hängare och bågar med tillhörande hängstag och vindförband

  • marin miljö:

    med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m och nivån LLW -1,0 m I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen och 1 000 m uppströms. Överytan av en brobaneplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i marin miljö.

  • vägmiljö:

    i vertikal led ett område som uppåt begränsas av nivån överkant körbana +6,0 m. Med körbana avses i detta fall underliggande vägs körbana. I horisontal led samt i vertikal led nedåt begränsas vägmiljön till ett område beläget enligt figur nedan Vägmiljön för brodelar ovanför brobaneplatta begränsas av nivån överkant beläggningen samt uppåt +6,0 m. I horisontal led gäller begränsningar enligt figur nedan. För pylontorn och bågar gäller vägmiljön även 2,0 m under överkant beläggning. Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö. Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö.

Till toppen av sidan