Anläggning 23
|
AMA RA
KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

HBKONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING

AMA

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på fabriksmålning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan