Anläggning 23
|
AMA
Konstruktion av polyetenelement kategori A vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

GBG.1Konstruktion av polyetenelement kategori A vid nybyggnad

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Rör och rördelar ska vara verifierade ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • rörbro:

  bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan