Anläggning 23
|
AMA RA
Pelare, balk o d av träelement kategori B vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

GBF.211Pelare, balk o d av träelement kategori B vid nybyggnad av bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Konstruktionsvirke

Material ska utgöras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Beakta att ett limträelement bör ha ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan