Anläggning 23
|
AMA RA
Konstruktion av träelement kategori B vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

GBF.2Konstruktion av träelement kategori B vid nybyggnad

AMA

Element får vara begagnade efter kontroll av att de inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan