Anläggning 23
|
AMA RA
Brobaneplatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

GBF.112Brobaneplatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Tvärspänd brobaneplatta

Vid tillverkning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Tvärspänd brobaneplatta

Ange

  • tidsintervall ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bygghandling:

    handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan