Anläggning 23
|
AMA RA
Konstruktion av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

GBE.11Konstruktion av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Korrosivitetsklass

Ange typ av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan