Anläggning 23
|
AMA RA
KONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

GBDKONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I ANLÄGGNING

AMA

För stålelement som omfattas av harmoniserade ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange byggplatsmålning under aktuell kod och rubrik under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur; jämför med vinkel

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan