Anläggning 23
|
AMA RA MER
Konstruktion av stålelement vid reparation
Generation 
Anläggning 23

GBD.3Konstruktion av stålelement vid reparation

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål ska vara fritt från ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange material- och varukrav för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • vinkel:

    se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan