Anläggning 23
|
AMA RA MER
Rörbro av stålelement kategori A vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

GBD.116Rörbro av stålelement kategori A vid nybyggnad

AMA

Byggtransporter över en bro innan den öppnas för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser rörbroar av stål med en teoretisk spännvidd ≥ 2,0 m.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • rörbro:

  bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

 • återfyllning:

  (i ledningsgrav) avstånd från eventuell överbyggnad till ledningsbotten eller överkant ledningsbädd; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan