Anläggning 23
|
AMA RA
Lådbalk av stålelement kategori A med avfuktningsanläggning vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

GBD.11211Lådbalk av stålelement kategori A med avfuktningsanläggning vid nybyggnad av bro

AMA

Glödskal ska avlägsnas från innerytor till lådbalkar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om avfuktning av lådbalks insida får ersättas eller ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • borstning:

    (vid målning) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan