Anläggning 23
|
AMA RA
Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

GBD.11Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro

AMA

Byggtransporter över en bro innan den öppnas för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på inmätning och utsättning under BJB.221 och Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan