Anläggning 23
|
AMA RA
Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

GBD.1Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Plåt, konstruktionsrör, valsade ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik med stöd av SS-EN 1090-1 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • CSDS:

  engelsk förkortning för coating system data sheet, som avser sammanfattande systembeskrivning för rostskyddssystem CSDS tillhandahålls av färgtillverkare enligt SIS-TS 44:2017.

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • hörn:

  se figur; jämför med vinkel

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • marin miljö:

  med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m och nivån LLW -1,0 m I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen och 1 000 m uppströms. Överytan av en brobaneplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i marin miljö.

 • strykning:

  (vid bergkartering) riktning för skärningslinjen mellan horisontalplanet och ett lager eller annan plan struktur i berggrunden Strykningen anges vanligen i förhållande till nordriktningen. (vid målning) påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

 • vägmiljö:

  i vertikal led ett område som uppåt begränsas av nivån överkant körbana +6,0 m. Med körbana avses i detta fall underliggande vägs körbana. I horisontal led samt i vertikal led nedåt begränsas vägmiljön till ett område beläget enligt figur nedan Vägmiljön för brodelar ovanför brobaneplatta begränsas av nivån överkant beläggningen samt uppåt +6,0 m. I horisontal led gäller begränsningar enligt figur nedan. För pylontorn och bågar gäller vägmiljön även 2,0 m under överkant beläggning. Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö. Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö.

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan