Anläggning 23
|
AMA RA MER
KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

GBCKONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING

AMA

För betongelement som inte omfattas av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Anmärkning

 1. Ingjutna eller inborrade förankringsskruvar mäts ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan