Anläggning 23
|
AMA RA
Pålplattor av betongelement kategori A vid nybyggnad i mark
Generation 
Anläggning 23

GBC.1531Pålplattor av betongelement kategori A vid nybyggnad i mark

AMA

Pålplattor ska placeras centriskt över påle och med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange toleranser för pålplatta.

Ange om ett tätskikt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan