Anläggning 23
|
AMA RA MER
Rörbro av betongelement kategori A vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

GBC.116Rörbro av betongelement kategori A vid nybyggnad av bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongelement och betongrör till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser rörbroar av betongelement eller betongrör med en ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • marin miljö:

  med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m och nivån LLW -1,0 m I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen och 1 000 m uppströms. Överytan av en brobaneplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i marin miljö.

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan