Anläggning 23
|
AMA RA
Konstruktion av betongelement kategori A vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

GBC.1Konstruktion av betongelement kategori A vid nybyggnad

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Egenskaper för stödmurselement med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik med stöd av SS-EN 15258 krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betongmassa:

    betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

  • efterbehandling:

    behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan