Anläggning 23
|
AMA RA MER
KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

GBKONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING

AMA

För element som omfattas av harmoniserade europastandarder ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på egenskaper ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Anmärkning

Fogning med fogmassa mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • rörbro:

  bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan