Anläggning 23
|
AMA RA
MURVERK AV TEGEL I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

FCGMURVERK AV TEGEL I ANLÄGGNING

AMA

Murstenar av tegel ska uppfylla krav i SS-EN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • beteckning på tegelsten ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • murning:

       liggfog – den horisontala fogen stötfog – den vertikala fogen skifthöjd – murstenens höjd plus en liggfog mursteg – murstenens längd plus en stötfog

  • tillverkare:

    i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

  • tolerans:

    tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan