Anläggning 23
|
AMA RA
Bruksmur av betongsten eller betongblock
Generation 
Anläggning 23

FCD.12Bruksmur av betongsten eller betongblock

AMA

Mur ska muras i förband.

Över öppningar i murar ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • murning:

       liggfog – den horisontala fogen stötfog – den vertikala fogen skifthöjd – murstenens höjd plus en liggfog mursteg – murstenens längd plus en stötfog

  • tolerans:

    tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan