Anläggning 23
|
AMA RA
Mur av kalksandsten
Generation 
Anläggning 23

FCC.1Mur av kalksandsten

AMA

Mur ska muras i förband.

Över öppningar i murar ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser friliggande mur på mark.

Ange murar anslutna till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • murning:

       liggfog – den horisontala fogen stötfog – den vertikala fogen skifthöjd – murstenens höjd plus en liggfog mursteg – murstenens längd plus en stötfog

Till toppen av sidan