Anläggning 23
|
AMA RA MER
MURVERK AV MURSTEN, MURBLOCK O D I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

FCMURVERK AV MURSTEN, MURBLOCK O D I ANLÄGGNING

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För verifiering av överensstämmelse ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Vid dimensionering ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Area som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • fogbruk:

  (till fogplattor) oorganiskt bruk avsett att fylla fogar mellan fogplattor

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • skifthöjd:

  (vid murning) murstenens höjd plus en liggfog

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan