Anläggning 23
|
RA MER
MURBEKLÄDNADER AV NATURSTEN
Generation 
Anläggning 23

FBCMURBEKLÄDNADER AV NATURSTEN

RA

Avser beklädnad av mur med stomme av till exempel betong.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Area som mäts är synlig area i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan