Anläggning 23
|
RA
Murverk av stenfyllda nätkorgar
Generation 
Anläggning 23

FBB.3Murverk av stenfyllda nätkorgar

RA

Ange

  • typ av nätkorg
  • fyllningsmaterial
  • särskilt krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan