Anläggning 23
|
RA
INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

EBJINJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • infiltration:

    inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg

Till toppen av sidan