Anläggning 23
|
AMA RA
Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
Generation 
Anläggning 23

EBJ.221Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

AMA

Vakuuminjektering

Vid vakuuminjektering ska håligheter tömmas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Vakuuminjektering

Ange om håligheter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan