Anläggning 23
|
AMA RA MER
Injektering av sprickor vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

EBJ.12Injektering av sprickor vid nybyggnad

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Material för sprickinjektering ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser injektering efter betonggjutning i anläggning enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Anmärkning

Ersättning för arbete under EBJ.12 ingår i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

Till toppen av sidan