Anläggning 23
|
AMA MER
SPRUTBETONG I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

EBFSPRUTBETONG I ANLÄGGNING

AMA

Den som leder och övervakar tillverkning av färsk sprutbetong ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan